Cilt / Volume 1, Sayı / Number 2, Nisan-Haziran / April-June 1997

Online yayın tarih / Published online: Mart / March 31, 2007
SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ / CME

Klinikte Antibiyotik Kullanımı

THE USE OF ANTIBIOTICS IN CLINICAL PRACTICE

Fehmi Tabak

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice 1997; 1(2): 69-73
ÖZET ABSTRACT PDF (79 KB)

Laparoskopik İnguinal Fıtık Cerrahisi

LAPAROSCOPICAL INGUINAL HERNIA SURGERY

Metin Ertem, Nihat Yavuz, Ercan Tanyeli, Tania Marur

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice 1997; 1(2): 74-77
ÖZET ABSTRACT PDF (268 KB)
ARAŞTIRMALAR / RESEARCH ARTICLES

Febril Konvülziyonlarda Kan Amonyak Düzeyi

AMMONIA LEVELS IN FEBRIL CONVULSIONS

Sibel Aka, Ayşa Vitrinel, Z. Esra Önal Sönmez, Nihat Karatoprak, Serpil Yavrucu

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice 1997; 1(2): 78-82
ÖZET ABSTRACT PDF (131 KB)

Yasal Gebelik Tahliyesinde Profilaktik Antibiyotik Kullanımı

PROPHYLACTIC USE OF ANTIBIOTICS IN FIRST-TRIMESTER ABORTION

E. Zeynep Tuzcular Vural, Sevim Duman, Ülkü Taşkın, Eşref Yazıcıoğlu

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice 1997; 1(2): 83-85
ÖZET ABSTRACT PDF (67 KB)

Bursa 1 No'lu Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Merkezine Başvuran Gebelerde HBV Seropozitivitesinin Araştırılması

SCREENING FOR HEPATITIS B VIRUS (HBV) SEROPOSITIVITY AMONG PREGNANT WOMEN IN THE MATERNAL CHILD HEALTH AND FAMILY PLANNING (MCHFP) CENTER IN BURSA (TURKEY)

Neşe Akın, Saniye Dilek, Nazan Bilgel

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice 1997; 1(2): 86-89
ÖZET ABSTRACT PDF (72 KB)
DERLEMELER / REVIEWS

Cerrahi Yara Enfeksiyonlarının Profilaksisinde Temel Prensipler

BASIC PRINCIPLES IN THE PREVENTION OF SURGICAL WOUND INFECTIONS

E. Zeynep Tuzcular Vural, Ş. Sema Öztüzün Bıçaker

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice 1997; 1(2): 90-93
ÖZET ABSTRACT PDF (55 KB)

Gebelerde Grup B Streptokok İnfeksiyonu

GROUP B STREPTOCOCCAL INFECTIONS IN PREGNANT WOMEN

Arzu Uzuner

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice 1997; 1(2): 94-95
ÖZET ABSTRACT PDF (47 KB)

Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi İlkeleri

THE PRINCIPLES IN THE TREATMENT OF URINARY TRACT INFECTIONS

Bilali Gümüş, Mustafa Yeter, Talha Müezzinoğlu, Gökhan Temeltaş, Coşkun Büyüksu

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice 1997; 1(2): 96-98
ÖZET ABSTRACT PDF (67 KB)
TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA AİLE HEKİMLİĞİ / FAMILY MEDICINE IN TURKEY AND THE WORLD

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri İçin Bir Öneri: Modüler Sağlık Ocağı

A PROPOSAL FOR PRIMARY LEVEL HEALTH CARE: MODULAR HEALTH CENTRE

Caner Fidaner

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice 1997; 1(2): 99-104
ÖZET ABSTRACT PDF (75 KB)

Aile Hekimliğine Zemin Hazırlayan Koşullar

CONDITIONS CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF FAMILY PRACTICE

Halûk Çağlayaner

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice 1997; 1(2): 105-108
ÖZET ABSTRACT PDF (62 KB)
SAĞLIK MEVZUATIMIZ / OUR HEALTH REQULATIONS

Vilayet Sıhhat Müdür ve Hükümet Tabipleri ile Belediye Sağlık İşleri Müdür ve Belediye Tabiplerine Ait Vazife Talimatnamesi

 

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice 1997; 1(2): 109-116
ÖZET ABSTRACT PDF (64 KB)

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkında Yönerge (154 Sayılı Yönerge)

 

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice 1997; 1(2): 117-125
ÖZET ABSTRACT PDF (74 KB)
LİTERATÜRDEN ÖZETLER / LITERATURE ABSTRACTS

 

 

Ş. Hakan Sezer

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice 1997; 1(2): 126
ÖZET ABSTRACT PDF (49 KB)
AİLE HEKİMİNİN KİTAPLIĞI / FAMILY PHYSICIANS LIBRARY

Aile Hekimliği I-II / Kontraseptif Yöntemler: Uluslararası Basım

Halûk Çağlayaner

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice 1997; 1(2): 127
ÖZET ABSTRACT PDF (43 KB)
HABERLER / NEWS

Aile Hekimliğinden Haberler

Ş. Hakan Sezer

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice 1997; 1(2): 128
ÖZET ABSTRACT PDF (41 KB)