ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
A magazine, left behind twenty years in broadcasting [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(2): 48-49 | DOI: 10.15511/tahd.16.21648

A magazine, left behind twenty years in broadcasting

Dilek Toprak1
Tu¨rkiye Aile Hekimligˆi Dergisi Editörler Kurulu Üyesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğ. ve Araş. Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu, Doç. Dr., İstanbul


Yayın hayatında yirmi yılını geride bırakan bir dergi

Dilek Toprak1
Tu¨rkiye Aile Hekimligˆi Dergisi Editörler Kurulu Üyesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğ. ve Araş. Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu, Doç. Dr., İstanbul


Dilek Toprak. A magazine, left behind twenty years in broadcasting. Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(2): 48-49
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale