ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF FAMILY PLANNING EDUCATION IN BURSA MILITARY AIR TRANSPORTATION SCHOOL [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(3): 112-116

EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF FAMILY PLANNING EDUCATION IN BURSA MILITARY AIR TRANSPORTATION SCHOOL

Yeşim Uncu1, Ganime Sadıkoğlu1, Hakan Özdemir2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr.

Keywords: Family planning, education, military school

Bursa Hava Ulaştırma Okulu Erbaş ve Erlerine Verilen Aile Planlaması Eğitiminin Etkinliğinin Araştırılması.

Yeşim Uncu1, Ganime Sadıkoğlu1, Hakan Özdemir2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr.

Anahtar Kelimeler: Aile planlamas›, e¤itim, askeri okul

Yeşim Uncu, Ganime Sadıkoğlu, Hakan Özdemir. EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF FAMILY PLANNING EDUCATION IN BURSA MILITARY AIR TRANSPORTATION SCHOOL. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(3): 112-116
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale