ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
PREVALENCE OF OBESITY AND ITS ASSOCIATION WITH COMORBIDITIES IN ADULT PATIENTS ATTENDING DE/‹RMENDERE FAMILY PRACTICE UNIT: A CASE-CONTROL STUDY [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(3): 117-121

PREVALENCE OF OBESITY AND ITS ASSOCIATION WITH COMORBIDITIES IN ADULT PATIENTS ATTENDING DE/‹RMENDERE FAMILY PRACTICE UNIT: A CASE-CONTROL STUDY

Nihal Aladağ1, Özlem Ciğerli2, Pınar Topsever3, T.Müge Filiz3, Ruşen Topallı3, Süleyman Görpelioğlu4
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi.
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr.

Keywords: Obesity, prevalence, primary care, hypertension, type 2 diabetes mellitus

Değirmendere Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Erişkin Hastalarda Obezite Sıklığı ve Eşlik Eden Hastalıklarla İlişkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması.

Nihal Aladağ1, Özlem Ciğerli2, Pınar Topsever3, T.Müge Filiz3, Ruşen Topallı3, Süleyman Görpelioğlu4
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi.
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr.

Anahtar Kelimeler: Obezite, prevalans, birinci basamak, hipertansiyon, tip 2 diabetes mellitus.

Nihal Aladağ, Özlem Ciğerli, Pınar Topsever, T.Müge Filiz, Ruşen Topallı, Süleyman Görpelioğlu. PREVALENCE OF OBESITY AND ITS ASSOCIATION WITH COMORBIDITIES IN ADULT PATIENTS ATTENDING DE/‹RMENDERE FAMILY PRACTICE UNIT: A CASE-CONTROL STUDY. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(3): 117-121
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale