ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Scientific publication ethics and author’s responsibilities [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(3): 91-92 | DOI: 10.15511/tahd.16.21691

Scientific publication ethics and author’s responsibilities

Zeynep Tuzcular Vural1
Tu¨rkiye Aile Hekimligˆi Dergisi Editörler Kurulu Üyesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., İstanbu


Bilimsel yayın etiği ve yazarın sorumlulukları

Zeynep Tuzcular Vural1
Tu¨rkiye Aile Hekimligˆi Dergisi Editörler Kurulu Üyesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., İstanbu


Zeynep Tuzcular Vural. Scientific publication ethics and author’s responsibilities. Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(3): 91-92
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale