ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
CASE REPORT: HIGH DOSE ORAL CONTRACEPTIVE PILL USAGE WITHOUT MEDICAL GUIDANCE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(3): 135-137

CASE REPORT: HIGH DOSE ORAL CONTRACEPTIVE PILL USAGE WITHOUT MEDICAL GUIDANCE

Işık Gönenç1, Zeynep Tuzcular Vural2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.

Keywords: Combined oral contraceptives, estrogen dosage, risk of thrombosis

Olgu: Kontrolsüz Yüksek Dozlu Oral Kontraseptif Kullanımı.

Işık Gönenç1, Zeynep Tuzcular Vural2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Kombine oral kontraseptif, östrojen dozu, tromboz riski

Işık Gönenç, Zeynep Tuzcular Vural. CASE REPORT: HIGH DOSE ORAL CONTRACEPTIVE PILL USAGE WITHOUT MEDICAL GUIDANCE. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(3): 135-137
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale