ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Ailesel Faktörler Depresyonda Ne Kadar Etkili? [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(1): 15-19

Ailesel Faktörler Depresyonda Ne Kadar Etkili?

Fatma Nur Eneç Can1, İlkay Aydemir1, Turan Set1, Zekeriya Aktürk2, Nezih Dağdeviren2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne; Aile Hekimliği Uzmanı, Araştırma Görevlisi.
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne; Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr

Anahtar Kelimeler: Depresyon, birinci basamak, ailesel faktörler

HOW IMPORTANT ARE FAMILIAL FACTORS IN DEPRESSION?

Fatma Nur Eneç Can1, İlkay Aydemir1, Turan Set1, Zekeriya Aktürk2, Nezih Dağdeviren2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne; Aile Hekimliği Uzmanı, Araştırma Görevlisi.
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne; Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr

Keywords: Depression, primary care, family factors

Fatma Nur Eneç Can, İlkay Aydemir, Turan Set, Zekeriya Aktürk, Nezih Dağdeviren. HOW IMPORTANT ARE FAMILIAL FACTORS IN DEPRESSION?. Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(1): 15-19
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale