ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Nifedipine-induced gingival overgrowth: a case report [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(1): 49-51 | DOI: 10.2399/tahd.14.94627

Nifedipine-induced gingival overgrowth: a case report

Makbule Neslişah Tan1, Ediz Yıldırım2
11 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, Dr., Iğdır
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr., izmir

Nifedipine is one of the calcium channel blockers used to treat hypertension and stable angina pectoris. The drug may induce gingival overgrowth. In this study, a case of gingival overgrowth induced by nifedipine is presented. It has been treated by discontinuation of nifedipine and oral hygiene instruction, without any surgical procedure for gingival overgrowth.

Keywords: Nifedipine, gingival overgrowth, calcium channel blockers.

Nifedipine bağlı dişeti büyümesi: Olgu sunumu

Makbule Neslişah Tan1, Ediz Yıldırım2
11 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, Dr., Iğdır
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr., izmir

Nifedipin, stabil anjina pektoris ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan kalsiyum kanal blokörüdür. ılaca bağlı dişeti büyümesine neden olabilir. Bu çalışlmada; nifedipin kullanımına bağlı dişeti büyümesi şikayetiyle kliniğe başvuran bir olgu sunulmaktadır. Olguda, büyüyen dişeti dokularında cerrahi tedaviye gerek kalmadan, nifedipin kesilerek ve ağız hijyeni eğitimi verilerek yeterli iyileşme sağlanmştır

Anahtar Kelimeler: Nifedipin, dişeti büyümesi, kalsiyum kanal blokörü.

Makbule Neslişah Tan, Ediz Yıldırım. Nifedipine-induced gingival overgrowth: a case report. Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(1): 49-51
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale