ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The effect of age and educational status on the family planning method choice of women living in a rural area [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(4): 189-194 | DOI: 10.15511/tahd.14.04189

The effect of age and educational status on the family planning method choice of women living in a rural area

Binnaz Gür Çalışkan1, Burcu Doğan2, Gülçin Güngör Olçum3
1Giresun Dereli Şehit Er Necmettin Atik Aile Sağlığı Merkezi, Dr., Giresun
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr., İstanbul
3Van Başkale Devlet Hastanesi, Dr., Van

Objective: The aim of this study was to determine the effects of age and education on the family planning method choices of the married women living in a rural area of Giresun. Method: The study has retrospectively been made by analysing the data of 651 married women of 18-49 years old who applied to Giresun Dereli Şehit Er Necmettin Atik Family Health Centre between the dates of August 1st, 2012 and February 1st, 2013. The data have been taken from the 15-49 age woman follow-up forms filled by the doctors and nurses. Results: Of the 651 women included in our study, 383 (58.8%) women preferred the modern family planning methods. The women using the modern family planning methods (34.6±7.9 years) were younger than those choosing the traditional methods (38.2±7.9 years) (p=0.001). Modern family planning method usage differed according to the age of women (p=0.001). The women using oral contraceptives and condom were younger than those preferring intrauterine device and permanent methods. The illiterate women used the traditional methods more than other women (p=0.001). The rate of using permanent methods of the women graduated from primary school was higher than the rate of those graduated from secondary school (p=0,020). The use of other modern family planning methods did not differ according to the educational status of the women (p>0.05). Conclusion: It see ms that the age and educational status of the women have an impact on in the choice of family planning methods. The younger and more educated women prefer the modern methods.

Keywords: Family planning, educational status, age factors, rural population

Kırsal bölgede yaşayan kadınların aile planlaması yöntemi tercihlerine yaş ve eğitimin etkisi

Binnaz Gür Çalışkan1, Burcu Doğan2, Gülçin Güngör Olçum3
1Giresun Dereli Şehit Er Necmettin Atik Aile Sağlığı Merkezi, Dr., Giresun
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr., İstanbul
3Van Başkale Devlet Hastanesi, Dr., Van

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Giresun’un kırsal bir bölgesinde yaşayan evli kadınların yaş ve eğitim durumlarının, aile planlaması yöntemi tercihlerine etkisini belirlemekti. Yöntem: Çalışma Giresun Dereli Şehit Er Necmettin Atik Aile Sağlığı Merkezine 01.08.2012-01.02.2013 tarihleri arasında başvuran 18-49 yaş grubundan 651 evli kadının bilgileri geriye dönük incelenerek yapılmıştır. Veriler doktor ve hemşireler tarafından doldurulan 15-49 yaş kadın izlem formlarından alınmıştır. Bulgular: Çalışmamızda yer alan 651 kadından 383’ü (%58,8) modern korunma yöntemlerini tercih etmekteydi. Modern korunma yöntemi kullanan kadınlar (34,6±7,9 yaş), geleneksel korunma yöntemi kullanan kadınlara (38,2±7,9 yaş) göre daha gençti (p=0,001). Kullanılan modern korunma yöntemleri de yaşa göre farklılık göstermekteydi (p=0,001). Doğum kontrol hapı ve kondom kullananlar, rahim içi araç ve kalıcı yöntemleri tercih edenlere göre daha gençti. Okuryazar olmayanlar, geleneksel korunma yöntemlerini diğer kadınlara göre daha yüksek oranda kullanmaktaydı (p=0,001). Eğitim düzeyi ilkokul olanların kalıcı yöntem kullanım oranları, ortaokul ve lise mezunu olanlardan daha fazla idi (p=0,020). Diğer modern korunma yöntemlerinin kullanımı kadınların eğitim durumuna göre bir farklılık göstermemekteydi (p>0,05). Sonuç: Aile planlaması yöntemi seçiminde kadınların yaşı ve eğitim durumu etkili görünmektedir. Daha genç yaştakiler ve eğitim düzeyi daha yüksek olanlar modern yöntemleri tercih etmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Aile planlaması, eğitim düzeyi, yaş faktörü, kırsal toplum

Binnaz Gür Çalışkan, Burcu Doğan, Gülçin Güngör Olçum. The effect of age and educational status on the family planning method choice of women living in a rural area. Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(4): 189-194
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale