ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Three Crimean Congo Hemorrhagic fever presented with suspicion of food posioning: Case report [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(3): 122-126 | DOI: 10.15511/tahd.16.21126

Three Crimean Congo Hemorrhagic fever presented with suspicion of food posioning: Case report

Handan Alay1, Neslihan Çelik2
1Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Erzurum
2Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Erzurum

Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) is zoonotic disease and is one of the hemorrhagic fever sendromes causes mortality in human being. Transmision of virus to human is caused by biting of infected ticks or contact of viremic blood and tissues of animals. Acute symtoms of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever are general body pain , fever, nausea, vomiting, abdominal pain, ecchymosis, hemorrhage, lab findings includes increase in AST, ALT, LDH levels and leukopenia, trombocytopenia. In this case report three CCHF patient with a gastrointestinal symptoms in the foreground hospitalized with a early diagnosis of food poisoning is presented

Keywords: Crimean-congo hemorrhagic fever, food posioning, biting of the tick

Besin intoksikasyonu şüphesiyle başvuran üç Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: Olgu sunumu

Handan Alay1, Neslihan Çelik2
1Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Erzurum
2Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Erzurum

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), viral hemorajik ateş sendromları arasında yer alan zoonoz karakterli, insanlarda mortaliteye neden olabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. İnsanlara virusun bulaşması; enfekte kenelerin ısırması yada viremik hayvanlara ait kan ve dokulara temas ile bulaşmaktadır. Akut olarak ortaya çıkan; yaygın vücut ağrısı, ateş, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, ekimoz ve kanama semptomları, AST, ALT ve LDH yüksekliği, trombositopeni ve lökopeni laboratuar bulguları ile seyreder. Bu yazıda gastrointestinal sistem semptomları ön planda olan, kliniğimize besin intoksikasyonu ön tanısıyla yatırılan aynı aileden üç KKKA olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kırım kongo kanamalı ateşi, besin intoksikasyonu, kene ısırığı

Handan Alay, Neslihan Çelik. Three Crimean Congo Hemorrhagic fever presented with suspicion of food posioning: Case report. Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(3): 122-126
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale