ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Continuous professional development and learning needs of physicians without vocational training: a cross-sectional study [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(3): 113-118 | DOI: 10.2399/tahd.12.113

Continuous professional development and learning needs of physicians without vocational training: a cross-sectional study

Kenan Topal1, Esra Saatçı2, Ramazan Baştürk3, Neşe Çallı Demirkan4
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr., Denizli
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr., Adana
3Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Doç. Dr. Denizli
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Dr., Denizli

Keywords: Vocational education, physicians, continous medical education, educational needs assessment.

Uzman olmayan hekimlerin sürekli mesleksel geliflim ve öğrenme gereksinimleri: Kesitsel bir çalışma

Kenan Topal1, Esra Saatçı2, Ramazan Baştürk3, Neşe Çallı Demirkan4
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr., Denizli
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr., Adana
3Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Doç. Dr. Denizli
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Dr., Denizli

Anahtar Kelimeler: Uzmanlık eğitimi, hekimler, sürekli mesleki eğitim, öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi.

Kenan Topal, Esra Saatçı, Ramazan Baştürk, Neşe Çallı Demirkan. Continuous professional development and learning needs of physicians without vocational training: a cross-sectional study. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(3): 113-118
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale