ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
EVALUATION OF THE CLASSIFICATION OF HYPERTENSION ANF CORONER RISK FACTORS OF THE PATIENTS ADMITTED TO EDİRNE FAMILY PRACTICE CENTER [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(3): 105-111

EVALUATION OF THE CLASSIFICATION OF HYPERTENSION ANF CORONER RISK FACTORS OF THE PATIENTS ADMITTED TO EDİRNE FAMILY PRACTICE CENTER

B.Murat Yalçın1, E.Melih Şahin2, Cahit Özer3, Özlem Ö. Şahin4, Leyla Öner1, H.Nezih Dağdeviren2, Zekeriya Aktürk2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,Aile Hekimliği Anabilim Dalı,Araştırma görevlisi,Dr.
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,Aile Hekimliği Anabilim Dalı,Aile Hekimliği Uzmanı,Yard.Doç.Dr.
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,Aile Hekimliği Anabilim Dalı,Aile Hekimliği Uzmanı.
4Edirne Devlet Hastanesi,Aile Hekimliği Uzmanı.

Keywords: Family medicine,primary health care,hypertension,and coronary risk factors.

Edirne Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hipertansiyon Hastalarının Sınıflandırılması ve Koroner Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

B.Murat Yalçın1, E.Melih Şahin2, Cahit Özer3, Özlem Ö. Şahin4, Leyla Öner1, H.Nezih Dağdeviren2, Zekeriya Aktürk2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,Aile Hekimliği Anabilim Dalı,Araştırma görevlisi,Dr.
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,Aile Hekimliği Anabilim Dalı,Aile Hekimliği Uzmanı,Yard.Doç.Dr.
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,Aile Hekimliği Anabilim Dalı,Aile Hekimliği Uzmanı.
4Edirne Devlet Hastanesi,Aile Hekimliği Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği,birince basamak sağlık bakımı,hipertansiyon,koroner risk faktörleri.

B.Murat Yalçın, E.Melih Şahin, Cahit Özer, Özlem Ö. Şahin, Leyla Öner, H.Nezih Dağdeviren, Zekeriya Aktürk. EVALUATION OF THE CLASSIFICATION OF HYPERTENSION ANF CORONER RISK FACTORS OF THE PATIENTS ADMITTED TO EDİRNE FAMILY PRACTICE CENTER. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(3): 105-111
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale