ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF HEALTH SERVICES [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2001; 5(4): 39-43

FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF HEALTH SERVICES

Selda Hızel1, Gülsen Ceyhun2
1Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı.

Keywords: Quality assurance, primary health care services, inter-personal relations

SAĞLIK HİZMETLERİNDE SUNUM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Selda Hızel1, Gülsen Ceyhun2
1Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Kalite güvencesi, birinci basamak sağlık hizmetleri, kişiler arası ilişkiler

Selda Hızel, Gülsen Ceyhun. FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF HEALTH SERVICES. Türk Aile Hek Derg. 2001; 5(4): 39-43
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale