ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Following the 16th National Family Medicine Congress [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(3): 90-90 | DOI: 10.15511/tahd.17.00390

Following the 16th National Family Medicine Congress

Serdar Öztora1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörler Kurulu Üyesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Edirne


16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’nin ardından

Serdar Öztora1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörler Kurulu Üyesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Edirne


Serdar Öztora. Following the 16th National Family Medicine Congress. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(3): 90-90
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale