ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
STATUS OF TURKISH FAMILY PHYSICIANS: A CROSS-SECTIONAL STUDY [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(4): 153-158

STATUS OF TURKISH FAMILY PHYSICIANS: A CROSS-SECTIONAL STUDY

Ruşen Topallı1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Turkey, family medicine, primary care, specialty associations, physician distribution

Türkiye’deki Aile Hekimlerinin Durumu: Kesitsel Bir Çalışma

Ruşen Topallı1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Aile Hekimliği, birinci basamak, uzmanlık dernekleri, hekim dağılımı

Ruşen Topallı. STATUS OF TURKISH FAMILY PHYSICIANS: A CROSS-SECTIONAL STUDY. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(4): 153-158
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale