ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Patients’ relatives spending the night in front of the emergency department and around hospital [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(1): 18-22 | DOI: 10.2399/tahd.13.69077

Patients’ relatives spending the night in front of the emergency department and around hospital

Behçet Al1, Suat Zengin1, Şahin Kartal2, Mehmet Murat Oktay2, Aycan Akçalı2, Cuma Yıldırım3
1
2
3

Keywords: Caregivers, hospital, social support.

Acil önünde ve hastane çevresinde konaklayan hasta yakınları

Behçet Al1, Suat Zengin1, Şahin Kartal2, Mehmet Murat Oktay2, Aycan Akçalı2, Cuma Yıldırım3
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Arş. Gör. Dr., Gaziantep
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Prof. Dr., Gaziantep

Anahtar Kelimeler: Bakım verenler, hastane, sosyal destek.

Behçet Al, Suat Zengin, Şahin Kartal, Mehmet Murat Oktay, Aycan Akçalı, Cuma Yıldırım. Patients’ relatives spending the night in front of the emergency department and around hospital. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(1): 18-22
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale