ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
SURGERY AND ALEXITHYMIA [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(4): 162-165

SURGERY AND ALEXITHYMIA

Tuncay Müge Alvur Filiz1, Nesrin Dilbaz2
1İzmit Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr.

Keywords: Alexithymia, pre-operative and post-operative alexithymia.

CERRAHİ VE ALEKSİTİMİ

Tuncay Müge Alvur Filiz1, Nesrin Dilbaz2
1İzmit Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Aleksitimi, pre-operatif ve post-operatif aleksitimi.

Tuncay Müge Alvur Filiz, Nesrin Dilbaz. SURGERY AND ALEXITHYMIA. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(4): 162-165
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale