ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
An asymptomatic case of tuberculosis mimicking malignancy [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(3): 123-127 | DOI: 10.15511/tahd.17.00327

An asymptomatic case of tuberculosis mimicking malignancy

Fatih Üzer1, Ömer Özbudak2
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Arş. Gör., Antalya
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Prof. Dr., Antalya

Tuberculosis is one of the most important public health problems. It is most commonly seen in the lungs. It is easy to diagnose pulmonary tuberculosis with typical clinical and radiological findings. In addition to the appearance of pneumonia and atelectasis, it may mimic bronchial asthma and malignancy more rarely. We present a case of asymptomatic tuberculosis mimicking malignancy radiologically

Keywords: atypical radiology, lung cancer, tuberculosis

Maligniteyi taklit eden asemptomatik bir tüberküloz olgusu

Fatih Üzer1, Ömer Özbudak2
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Arş. Gör., Antalya
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Prof. Dr., Antalya

Tüberküloz en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. En sık akciğerleri tutar. Tipik klinik ve radyolojik bulgular olduğunda akciğer tüberkülozuna tanı koymak kolaydır. Pnömoni ve atelektazi görünümlerinin yanı sıra, daha nadir olarak bronşiyal astım ve maligniteyi taklit edebilmektedir. Asemptomatik, radyolojik olarak maligniteyi taklit eden bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, atipik radyoloji, tüberküloz

Fatih Üzer, Ömer Özbudak. An asymptomatic case of tuberculosis mimicking malignancy. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(3): 123-127
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale