ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
CONTINUITY OF CARE: THE CASE IN FAMILY PRACTICE IN TURKEY [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(3): 122-130

CONTINUITY OF CARE: THE CASE IN FAMILY PRACTICE IN TURKEY

Okay Başak1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr.

Keywords: Continuity of care, family medicine, primary care, Turkey

Sürekli Bakım: Aile Hekimliği Uygulamasında Ne Yapıyoruz, Neler Yapmalıyız?

Okay Başak1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Sürekli bakım, aile hekimliği, birinci basamak, Türkiye

Okay Başak. CONTINUITY OF CARE: THE CASE IN FAMILY PRACTICE IN TURKEY. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(3): 122-130
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale