ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Developmental features of family medicine as a discipline in our country [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(1): 29-36 | DOI: 10.2399/tahd.13.00029

Developmental features of family medicine as a discipline in our country

Okay Başak1

Keywords: Family medicine, developmental features, Turkey.

Bir disiplin olarak aile hekimliğinin ülkemizdeki gelişim özellikleri

Okay Başak1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, gelişimsel özellikler, Türkiye.

Okay Başak. Developmental features of family medicine as a discipline in our country. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(1): 29-36
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale