ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The characteristics of applications to home health care service and expectations [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(1): 13-17 | DOI: 10.2399/tahd.13.81994

The characteristics of applications to home health care service and expectations

Gizem Limnili1, Nilgün Özçakar2
1
2

Keywords: Home care, caregiver, patients

Evde sağlık hizmetlerine başvuru özellikleri ve beklentiler

Gizem Limnili1, Nilgün Özçakar2
1M. Asım Terci ASM, Uzm. Dr., Uşak
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., İzmir

Anahtar Kelimeler: Evde sağlık hizmeti, bakım veren, hastalar.

Gizem Limnili, Nilgün Özçakar. The characteristics of applications to home health care service and expectations. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(1): 13-17
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale