ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Development of vestibulotoxicity by streptomycin usage for treatment of oropharyngeal tularemia: a case report [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(1): 26-28 | DOI: 10.2399/tahd.13.80299

Development of vestibulotoxicity by streptomycin usage for treatment of oropharyngeal tularemia: a case report

Nail Özgüneş1, Fatma Yılmaz Karadağ2, Selcan Aksoy Demirci3, Fikri Can Arıbal4
1
2
3
4

Keywords: Tularemia, streptomycin, vestibule.

Orofarengeal tularemi tedavisinde streptomisin kullanımına bağlı vestibülotoksisite gelişimi: Olgu sunumu

Nail Özgüneş1, Fatma Yılmaz Karadağ2, Selcan Aksoy Demirci3, Fikri Can Arıbal4
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Doç. Dr., İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Uzm. Dr., İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Asis. Dr., İstanbul
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Op. Dr., İstanbul

Anahtar Kelimeler: Tularemi, streptomisin, vestibül.

Nail Özgüneş, Fatma Yılmaz Karadağ, Selcan Aksoy Demirci, Fikri Can Arıbal. Development of vestibulotoxicity by streptomycin usage for treatment of oropharyngeal tularemia: a case report. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(1): 26-28
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale