ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Prevalence of hypertension and related factors in primary school students in Aydın [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(2): 70-74 | DOI: 10.2399/tahd.08.070

Prevalence of hypertension and related factors in primary school students in Aydın

Güzel Dişcigil1, Ayvaz Aydoğdu2, Okay Başak3, Ayfer Gemalmaz1, F.Serdar Gürel1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr., Aydın

Keywords: Hypertension, child, obesity, prevalence.

Aydın ilindeki ilkokul çocuklarında hipertansiyon prevalansı ve ilişkili faktörler

Güzel Dişcigil1, Ayvaz Aydoğdu2, Okay Başak3, Ayfer Gemalmaz1, F.Serdar Gürel1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr., Aydın

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, çocuk, obezite, prevalans.

Güzel Dişcigil, Ayvaz Aydoğdu, Okay Başak, Ayfer Gemalmaz, F.Serdar Gürel. Prevalence of hypertension and related factors in primary school students in Aydın. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(2): 70-74
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale