ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X

AMAÇ KAPSAM

AMAÇ KAPSAM

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice (e-ISSN 1308-531X) Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin (TAHUD) resmi yayın organıdır. Ulusal süreli yayın türünde olan dergi elektronik olarak üç ayda bir yayımlanır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Yabancı yazarlardan gelen yazılar İngilizce yayınlanabilir.

Derginin içeriğini Aile Hekimliğini ve birinci basamak sağlık hizmetlerini ilgilendiren tüm konular oluşturmaktadır. Dergi, araştırma makalelerini, olgu sunumlarını, derlemeleri, sürekli tıp eğitimine katkıda bulunacak yazıları, kısa raporları, başmakaleleri, editöre mektupları, önemli uluslararası belgelerin çevirilerini, yayın tanıtımlarını, yerli ve yabancı makale özetlerini kabul eder.

Dizin bilgisi
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, TÜBİTAK Türk Tıp Dizini (Turkish Medical Index), Türkiye Atıf Dizini (Turkish Citation Index), Index Copernicus ve EBSCOHost tarafından dizinlenmektedir.

LookUs & Online Makale