ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X

EDİTÖR KURULU

EDİTÖR KURULU

Baş Editör

Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
0000-0001-7730-2929

Editörler

Prof. Dr. Yasemin Çayır
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
[email protected]
0000-0001-9133-5460
Prof. Dr. M. Kürşat Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
[email protected]
0000-0002-3490-6009
Doç. Dr. Ümit Aydoğan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
[email protected]
0000-0003-4114-3473
Doç. Dr. Gökçe İşcan
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
[email protected]
0000-0003-0848-5201
Doç. Dr. Aylin Baydar Artantaş
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Aile Hekimliği, Ankara, Türkiye
[email protected]
0000-0003-1657-5522

Teknik Kurul

Prof. Dr. Erdinç Yavuz
Samsun, Türkiye
Doç. Dr. İzzet Fidancı
Ankara, Türkiye
Doç. Dr. Yusuf Çetin Doğaner
Ankara, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Önder Sezer
Edirne, Türkiye

İstatistik Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Kamber Kaşali
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

LookUs & Online Makale