ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X

KONTROL LİSTESİ

KONTROL LİSTESİ

Hazırlanan yazıların dergiye gönderilmeden önce aşağıdaki kontrol listesine göre gözden geçirilmesi önerilir:

 1. Yazının uzunluğu (özgün araştırmalar en fazla 3000, kısa araştırma raporları ve olgu sunumları en fazla 1000, derlemeler en fazla 4000 sözcük)
 2. Metin stili (Çift satır aralıklı, her yandan 2.5 cm boşluk bırakılmış, 12 punto times new roman karakteri kullanılarak yazılmış word dokümanı)
 3. Başlık sayfası (Kısaltma kullanmaksızın en fazla 10 sözcük)
 4. Özetler (Türkçe ve İngilizce; araştırma yazılarında yapılandırılmış; en az 150, en fazla 350 sözcük; kısa raporlarda en fazla 100 sözcük)
 5. Anahtar sözcükler (En az 3’er adet)
 6. Temel metin (İç başlıklar)
 7. Kaynaklar (Vancouver stiline uygunluk)
 8. Şekil, tablo ve resimler (Her biri en çok 6 adet olmak üzere en fazla 18; kısa araştırma raporlarında ikişerden en fazla 6 adet; numaralandırma; gereğinde özgünlük/izin yazısı)
 9. İntihal Raporu(ithenticate, Turnitin)
 10. Yayın Hakkı Devir Formu (tüm yazarlar tarafından imzalanmış)
 11. Çıkar Çakışması Beyan Formu
 12. Yazar Katkı Formu

LookUs & Online Makale