ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Belçika Değişim Programı, European Young Family Doctors Movement (EYFDM) Prekonferansı ve WONCA Avrupa 2023 Konferansı Deneyimlerimiz [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(4): 125-127 | DOI: 10.54308/tahd.2023.48039

Belçika Değişim Programı, European Young Family Doctors Movement (EYFDM) Prekonferansı ve WONCA Avrupa 2023 Konferansı Deneyimlerimiz

Gülşah Onur1, Mehmet Ali Aslan2
1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Konferanslar ve Kongreler, Uluslararası Bakış Açıları, Mesleki Yeterlilik, Profesyonel Uygulama

Our Experiences in Belgium Exchange Programme, European Young Family Doctors Movement (EYFDM) Preconference and WONCA Europe 2023 Conference

Gülşah Onur1, Mehmet Ali Aslan2
1Department Of Family Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Department Of Family Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

Keywords: Primary Health Care, Conferences and Congresses, International Perspectives, Professional Competence, Professional Practice

Gülşah Onur, Mehmet Ali Aslan. Our Experiences in Belgium Exchange Programme, European Young Family Doctors Movement (EYFDM) Preconference and WONCA Europe 2023 Conference. Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(4): 125-127

Sorumlu Yazar: Gülşah Onur, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale