ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 20 (3)
Cilt: 20  Sayı: 3 - 2016
KLINIK MAKALE
1.
Bilimsel yayın etiği ve yazarın sorumlulukları
Scientific publication ethics and author’s responsibilities
Zeynep Tuzcular Vural
doi: 10.15511/tahd.16.21691  Sayfalar 91 - 92
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Doğuşta ve ileri yaşta beklenen yaşam sürelerine etki eden faktörlerin belirlenmesi
Determination of factors affecting life expectancy at birth and at age 65
Gamze Bayın
doi: 10.15511/tahd.16.21693  Sayfalar 93 - 103

3.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi birinci basamak sağlık çalışanlarında metabolik sendrom sıklığı ve farkındalığı
The prevalence and level of awareness for metabolic syndrome among primary health care professionals in the Southeastern Anatolia
Tahsin Çelepkolu, Pakize Gamze Erten Bucaktepe, Hatice Yüksel, Yılmaz Palancı, Sercan Bulut Çelik, Hüseyin Can, Ahmet Yılmaz, Veysel Kars, Gökhan Usman, Necmi Arslan, Arzu Evliyaoğlu Taşkesen, İlknur Aslan, Özgür Erdem, Ata Akıl, Erkan Kıbrıslı, Bayram Başdemir, Hamza Aslanhan, Mehmet Halis Tanrıverdi
doi: 10.15511/tahd.16.21104  Sayfalar 104 - 114

4.
Aile Sağlığı Merkezine başvuranların ruh sağlığı düzeyi ve etkileyen faktörler
The factors affectıng mental health status of people attendıng famıly health centers
Mahmut Kılıç, Tuğba Uzunçakmak
doi: 10.15511/tahd.16.21115  Sayfalar 115 - 121

OLGU SUNUMU
5.
Besin intoksikasyonu şüphesiyle başvuran üç Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: Olgu sunumu
Three Crimean Congo Hemorrhagic fever presented with suspicion of food posioning: Case report
Handan Alay, Neslihan Çelik
doi: 10.15511/tahd.16.21126  Sayfalar 122 - 126

LookUs & Online Makale