ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 22 (3)
Cilt: 22  Sayı: 3 - 2018
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Yeni akademik döneme girerken
Towards a new academic season
Serdar Öztora
doi: 10.15511/tahd.18.00303  Sayfa 103
Makale Özeti

2.
Aile hekimlerinin periyodik muayene rehberine yönelik bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
The evaluation of family physicians’ knowledge attitude and behaviours towards periodic examination guidelines
Deniz Tugay Yangı, Süleyman Görpelioğlu, Mehmet Top
doi: 10.15511/tahd.18.00304  Sayfalar 104 - 117

3.
Aile hekimlerinin bakış açısı ile sevk zincirinin değerlendirilmesi
Evaluation of referral from perspective of family physicians
Sinan Bulut, Özgür Uğurluoğlu
doi: 10.15511/tahd.18.00318  Sayfalar 118 - 132

4.
ICD-10 ya da ICPC-2-R kodlama sistemlerinin kullanılmasının birinci basamakta hizmet planlamasi üzerine etkisi
The effect of using ICD-10 or ICPC-2-R coding systems on primary health care service planning
Yunus Bektaş, Süleyman Görpelioğlu, Özlem Suvak, Derya Akbıyık, Cenk Aypak
doi: 10.15511/tahd.18.00333  Sayfalar 133 - 140

5.
Aile hekimleri ve eczacıların bitkisel ürün kullanımına yaklaşımları: Trabzon ilinde pilot çalışma
Primary care physicians and community pharmacists approach to the use of herbal products: a pilot study in Trabzon
Gülin Renda, Yeşim Kaya Yaşar, Esra Yılmaz, Harun Sanrı, İrem Dilaver, Yusuf Demirtaş, Gamze Çan, Feride Sena Sezen
doi: 10.15511/tahd.18.00341  Sayfalar 141 - 156

6.
Tıp fakültesi öğrencilerinde fiziksel aktivite ile depresif semptomları arasındaki ilişkinin incelenmesi
The investigation of the relationship between physical activity and depressive symptoms in medical faculty students
Hüseyin Nejat Küçükdağ, Cemil Işık Sönmez, Duygu Ayhan Başer
doi: 10.15511/tahd.18.00357  Sayfalar 157 - 165

DERLEME
7.
Erişkin aşılaması, uygulamadaki sorunlar ve çözüm önerileri, aile hekimlerinin erişkin aşılamasındaki rolü
Adult vaccination, problems in practice and solution proposals, role of famıly physicians in adult vaccination
Dilek Toprak, İftihar Köksal, Mehmet Sargın, Hülya Akan
doi: 10.15511/tahd.18.00366  Sayfalar 166 - 174

LookUs & Online Makale