ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - 2019
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Sağlık kuruluşlarında doktorlara yönelik şiddet maruziyetinin değerlendirilmesi
Evaluation of exposure to violence against doctors in health care facilities
Rıfat Erten, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren
doi: 10.15511/tahd.19.00252  Sayfalar 52 - 63

2.
Aile hekimlerinin kistik fibrozis hastalığı, i·zlemi ve yenidoğan tarama testi konusundaki bilgi düzeyleri
The knowledge of primary care physicians about cystic fibrosis disease, follow up and its newborn screening
Mehmet Semih Demirtaş, Erdem Topal, Fatih Kaplan, Talat Kılıç
doi: 10.15511/tahd.19.00264  Sayfalar 64 - 69

3.
Neden diğer uzmanlıklar, neden aile hekimliği uzmanlığı değil?
Why other specialties, why not family medicine specialization?
Hatice Tuba Akbayram
doi: 10.15511/tahd.19.00270  Sayfalar 70 - 77

DERLEME
4.
Hangi hipertansiyon kılavuzu, hangi eşik değerler? Hipertansiyonda yeni eşik değerler
Which hypertension guideline and threshold values? New thresholds in hypertension
Yusuf Çetin Doğaner, Ümit Aydoğan
doi: 10.15511/tahd.19.00278  Sayfalar 78 - 84

OLGU SUNUMU
5.
Kronik demir eksikliği anemisi nedeni ile şüphe edilen çölyak hastalığı: Aynı aileden iki olgu sunumu
Celiac disease suspected due to chronic iron deficiency anemia: Two case reports from the same family
Latife Uzun, Ruhuşen Kutlu
doi: 10.15511/tahd.19.00285  Sayfalar 85 - 89

LookUs & Online Makale