ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Bir aile sağlığı biriminde aile planlaması yöntem kullanımındaki değişim özellikleri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(1): 8-10 | DOI: 10.2399/tahd.12.008

Bir aile sağlığı biriminde aile planlaması yöntem kullanımındaki değişim özellikleri

Levent Özseven1
Sağlık Bakanlığı, Kuruluş Aile Sağlığı Merkezi, Isparta

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, aile planlaması, üreme sağlığı.

Features of changes in contraceptive method use in a family health unit

Levent Özseven1
Sağlık Bakanlığı, Kuruluş Aile Sağlığı Merkezi, Isparta

Keywords: Family medicine, family planning, reproductive health.

Levent Özseven. Features of changes in contraceptive method use in a family health unit. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(1): 8-10
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale