ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Hekimler ve ideoloji [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(1): 39-48 | DOI: 10.2399/tahd.09.039

Hekimler ve ideoloji

Halûk Çağlayaner1
Modern Eğitim Fen Okulları, Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Hekimler ve ideoloji, tıp ve politika

Physicians and ideology

Halûk Çağlayaner1
Modern Eğitim Fen Okulları, Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul

Keywords: Physicians and ideology, medicine and politics.

Halûk Çağlayaner. Physicians and ideology. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(1): 39-48
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale