ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Birinci Basamakta Depresyon Tedavisinin Etkinliği* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(1): 20-23

Birinci Basamakta Depresyon Tedavisinin Etkinliği*

Cahit Özer1, Fatma Nur Eneç Can2, Zafer Tunç2, Ömer Aydemir3, Zekeriya Aktürk4, Nezih Dağdeviren4
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Asistanı.
3Edirne Fatih Sağlık Ocağı, Pratisyen hekim.
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, birinci basamak, bakım, tedavi, aile hekimliği

EFFICACY OF DEPRESSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE

Cahit Özer1, Fatma Nur Eneç Can2, Zafer Tunç2, Ömer Aydemir3, Zekeriya Aktürk4, Nezih Dağdeviren4
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Asistanı.
3Edirne Fatih Sağlık Ocağı, Pratisyen hekim.
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Depression, primary care, management, treatment

Cahit Özer, Fatma Nur Eneç Can, Zafer Tunç, Ömer Aydemir, Zekeriya Aktürk, Nezih Dağdeviren. EFFICACY OF DEPRESSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(1): 20-23
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale