ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Lamotrijin kullanımı ile ilişkili antikonvülzan hipersensitivite sendromu: Olgu sunumu [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(4): 192-195 | DOI: 10.2399/tahd.10.192

Lamotrijin kullanımı ile ilişkili antikonvülzan hipersensitivite sendromu: Olgu sunumu

Zehra Aşiran Serdar1, Şirin Yaşar2, Nurhan Döner3, Tuğba Doruk3, Derya Öztürk Engin4, Pembegül Güneş5
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Dermatoloji Uzmanı, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Dermatoloji Başasistanı, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Dermatoloji Asistan, İstanbul
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, İstanbul
5Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Patoloji Uzmanı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Antikonvülzanlar, aşırı duyarlılık, lamotrijin.

Anticonvulsant hipersensitivity syndrome related with the use of lamotrigine: case study

Zehra Aşiran Serdar1, Şirin Yaşar2, Nurhan Döner3, Tuğba Doruk3, Derya Öztürk Engin4, Pembegül Güneş5
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Dermatoloji Uzmanı, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Dermatoloji Başasistanı, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Dermatoloji Asistan, İstanbul
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, İstanbul
5Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Patoloji Uzmanı, İstanbul

Keywords: Anticonvulsants, hypersensitivity, lamotrigine.

Zehra Aşiran Serdar, Şirin Yaşar, Nurhan Döner, Tuğba Doruk, Derya Öztürk Engin, Pembegül Güneş. Anticonvulsant hipersensitivity syndrome related with the use of lamotrigine: case study. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(4): 192-195
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale