ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Hippokrates Exchange Movement (Değişim Programı): İtalya Deneyimi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2024; 28(1): 33-33 | DOI: 10.54308/tahd.2024.48278

Hippokrates Exchange Movement (Değişim Programı): İtalya Deneyimi

Murat Sabri Güler
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: hipokrat değişim programı, eyfdm, aile hekimliği

Hippocrates Exchange Movement: Italy Experience

Murat Sabri Güler
Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Ankara, Türkiye

Keywords: hippokrates exchange program, eyfdm, family medicine, general practice

Murat Sabri Güler. Hippocrates Exchange Movement: Italy Experience. Türk Aile Hek Derg. 2024; 28(1): 33-33

Sorumlu Yazar: Murat Sabri Güler, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale