ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Yeni döneme girerken [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(1): 1-2 | DOI: 10.2399/tahd.12.001

Yeni döneme girerken

Okay Başak1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörü; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın


At the beginning of a new era

Okay Başak1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörü; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın


Okay Başak. At the beginning of a new era. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(1): 1-2
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale