ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 13 (4)
Cilt: 13  Sayı: 4 - 2009
STE
1.
Topallayan çocuk
Limping child
Mert Özcan, Cem Çapuroğlu
doi: 10.2399/tahd.09.165  Sayfalar 165 - 173
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Aile hekimlerinin pandemik influenza (H1N1) aşısına yaklaşımı
The attitudes of family physicians towards the pandemic influenza (H1N1) vaccine
Fatih Yüksel, İlhami Ünlüoğlu, Murat Ünalacak
doi: 10.2399/tahd.09.174  Sayfalar 174 - 180
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Van ilinde çocukluk çağı aşılarına devamsızlık nedenleri: Tanımlayıcı bir çalışma
Reasons of incomplete vaccination in children of Van: a descriptive study
Seçil Günher Arıca, Tamer Edirne, Hazal Hande Uluç, Sebahat Gücük, Vefik Arıca
doi: 10.2399/tahd.09.181  Sayfalar 181 - 186
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Aile hekimliği asistanları: Özellikleri ve farklılıkları
Family medicine residents: their features and differences
Sevgi Özcan, Tülin Sezer, Gülruh Tahmiscioğlu, Neşem Anber, Yaşar Sertdemir, Hatice Kurdak, Nafiz Bozdemir
doi: 10.2399/tahd.09.187  Sayfalar 187 - 192
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Akut koroner sendrom ve stabil koroner arter hastalarında sigara içiciliği ve nikotin bağımlılığı.
Smoking and nicotine addiction in patients with acute coronary syndrome and stable coronary artery disease
Bülent Özdemir, Levent Özdemir, Murat Biçer, Hakan Özdemir, Özlem Aydın, İbrahim Baran, Aysel Aydın Kaderli, Tunay Şentürk, Sümeyye Güllülü, Can Özbek, Ali Aydınlar
doi: 10.2399/tahd.09.193  Sayfalar 193 - 199
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
6.
Tremor I: Tanı ve tedavi
Tremor I: diagnosis and treatment
Sabah Tüzün, Serap Çifçili, Çiğdem Apaydın Kaya
doi: 10.2399/tahd.09.200  Sayfalar 200 - 205
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Yaygın anksiyete bozukluğu: Birinci basamakta görülme sıklığı ve tanı güçlükleri.
Generalized anxiety disorder: prevalence and diagnostic difficulties in primary care
Mehtap Kartal, Nilgün Özçakar
doi: 10.2399/tahd.09.206  Sayfalar 206 - 209
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale