ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Tremor I: Tanı ve tedavi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(4): 200-205 | DOI: 10.2399/tahd.09.200

Tremor I: Tanı ve tedavi

Sabah Tüzün1, Serap Çifçili2, Çiğdem Apaydın Kaya3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Asistan Dr., İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Tremor, esansiyel tremor, hareket bozukluğu.

Tremor I: diagnosis and treatment

Sabah Tüzün1, Serap Çifçili2, Çiğdem Apaydın Kaya3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Asistan Dr., İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul

Keywords: Tremor, essential tremor, movement disorders.

Sabah Tüzün, Serap Çifçili, Çiğdem Apaydın Kaya. Tremor I: diagnosis and treatment. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(4): 200-205
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale